21. Máša a medveď: Vianočné darčeky

Epizóda „Vianočné darčeky“ z obľúbenej ruskej animovanej rozprávky o malej nezbednej Máši a medveďovi. Pozrite si celú rozprávku Máša a medveď online.

Náhodné časti rozprávky

Videá z rozprávky

538. Máša a medveď:P Máša-3d-r4-h format-stanl4-h aw tawcmovane-raX:ša a medveď:P Máavky-o-zvieratkach tag-rozpravky-pre-najmensich tag-ruske-rozpravky tag-vecernicky tag-zabavne-rozpravky">

46. Mášozpravkybpost status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-masa-a-medved tag-3d-rozpravky tag-animovane-rozpravky tag-rozpravky-o-zvieratkach tag-rozpravky-pre-najmensich tag-ruske-rozpravky tag-4ernicky tag-zabavne-rozpravky">

46. Mcianec l-stvky-yisluwvky-o-zv postist__title"n4 has-povka-mky-yisl6s -st%lmentor5"https://www.bambulko.ttpn,"oabaveh8xo.sk/rozpravka-masa-a-medved-teniMcle>
538. Máša a medveď:P Máša-3d-r4-h -r4-h -r4-h -r4-;ovica/"ir-grid-otagag-rozpravky-pre-najmensich tag-ruske-rozpravky tag-vecernicky tag-zabavne-rozpravky">

35. Máša a medveď: Spomienky 35. Máša ša ša-masa-a-med="httpse"> 34. Máša a medveď: Fotografka

34. Máša a medveď: Fotografka ġ4tstps://L v-3d-m mbulkozrozpravka-masa-a-medved-fotografka/" > 34. Máša a medveď: . Mzrozpravka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttps"uavka-masa-"ttpe Ma6ent3masaw.bamburcfsent3pe Ma6ent3masb%e Ma6en cla> 35. 6áša a medveď: SupeSo3pe Ma6ent3masb%e Ma6en cla> 35. 6áša a medveď: SupeSo3peia med SupeSo3a med n.ozpšci onhlzroz8e >

35. Máša a medveď: Spomienky 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla> 35e.ch1"" 2dved-zcla>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>gosi>g,c>gkci",c>g kravkafk)5e.ch1d-sherlock-holmes/" >Hc>gi> 3,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>gosi>g,c>gkci",c>g kravkafk)5e.ch1d-sherlock-holcky tag-zabavne-rozpravky">
g,c>g,c>gosi>g,c>gkci",c>g kravkafk)5e.ch1d-sh>
gvka(c>golementor-po6entor-post__title"> 35. 6áša a melass="elementor-post__title"> 46. Mášozpravkyblass="enca/" > 46. Mášoz>g,c>g,c>!v"tuio'obc>gvka(c>golementor-po6entor-post__title"> 35. 6áša a melass="elementor-post__ti9avne]a]>6vky tag-rozpravky-o-zMko sa ša a melo,c>g6vky tag-rozpravky-o-zMko sa ša a c2rr psiandanicky t hentry category-masaP t hen,cavky tag-rozpra-rozpravky-pre-najmensich tag-ruske-rozpravky tag-vecerni6 medveď: pbus Ma6en-oblohvky"><7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiast_evky-e; tag-roc/" igory-masaPme g-roc35. 6prav8-ehc soiv>r igory-masaPme g-roc35. 6prav8-ehc soiv>r igory-masaPme g-roc35. 6prav8-ehc soiv>r igory-masaPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkPme g-r r0ln-takonkca/" > 46. Mášoz>g,c>g,c>!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"_ome go av"5a ša ar0ln-takonkca/" > 46. Mášoz>g,e"pvky'V-tak-zabrg6v1nhig,ceb-russ-opicamšozpr7ravky tag-vecernicky tzy tay tag-ves:krs:ln-te-rozpravky">

16. Máša a medveď: Doktorka

46. Mášoz>g,e"pvky'V-tak-zabrg6v1nhig,ceb-russ-opicamšozpr7ravky tag-vecernicky tss-opicamšozpr7ravky tag-vecernicky tzy tay tag-ves:krs:ln-te-rozpravk/ar: :s7quot;size":6,&quo;size&0gln_- 16. Máša a medveď: Doktorka

41. Máša a medveď: Kúzelná čiapka

c>g,c>class="elementorr-popg-r r0ln-t114 |pop0g0nh-mentop0g0nhe"ss7krs:ln-te-rozpravky">

<="elekachodiv>

45. M9avk-T/g,c>gsaP t ;acsoivdgrisra msg st o7ne]a]>6vky tag-rozpravky-o-zMko sa ša a melo,c>g6vky a a melo,c>g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6a9avkch a a9"g6vky a a9"g6vky ah><7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3Div>d3D

' a;d3D

<7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv>

41. Máša a medveď: Kúzelná č=va/"ravknimovane-rozpra tag-rozpravky-o-zvieratkach tag-rozpravky-pre-najmensich!" /__title"ss7"https://www.bambulkoRs7" /9Anoscriptj{iqonajmensi.rHy-pr nsi.rpooj{iensic' a;d-grhd3DD5. ttpsB|a;d3D<7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv><7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>.i_WioLzpravka-masaI.sk/roivsl6 a - Eh0jmensice2c-animovane-rozpravky tag-rozpravky-o-zvieratkach tag-rozpravky-pre-najmentr> 35. 6iiassxg? Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_C-ro_ a - Eiv>dag-ro_ ae3/ia - Eiv>dag-ro_ ae3/ia - Eiv>dag-ro_ ae3/ia-5. a - rip/

dag-ro_ a2grhd3DDes0ao_ a - Eiv>dag-io5a_ a - Eiv>dag-ri- E"o tag-ruske-rozpravky tag-vecerni6 medveď: pbus Ma6enref(:ra Eiv>dag-ro_ a0eus Ma6enref(l50ereftay tag-ves:krs:ln-te-rozpravky">

16. Máša a medveď: Doktorka

g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,cSiv>]8oSuo>g,c>g,}n>

<7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv><7lko.skb,c>mT;32-7y=)p;32-ď: pbus Ma6en-oblohvky"><7lko.sk/rozpravka-masaI.sk/roiv> 35. 6ig,ceu6sk/roiv><7lko.skb,c>mT;32-7y=)p;32-ď: pbus Ma6en-oblohvky"><7lko.sk/rozpravka-ma05 t">

35. 6ig,ceu6sk/roiv><7o_ a9"g6vky 9d9"g6vkya

ig,ceu6sk/roiy]akch ;rAa6ciskch ;fdgach ;r6iiavkch ;rDiau<7lko.skb,c>mT;7lpc2vt"iumbnail hev iavkd3Ddv/ ravky tag-vecernicky tag-zabavne-rozpravky">

46. Mášozpravkybpost status-publish format-standard has-post-thumbnailpg3tcpt-t2nmeni5 o>g,}n>

dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>dag-ro_ a - Eiv>.i_WioLzpravka-masaI.sk/roivsl6 a - Eh0jmensice2c-animovane-rozpravky tag-rozpravky-o-zvieratkach tag-rozpravky-pri]Kd9aelementor-post__t!zzzzzzblohrKd9aez pravky-pri]Kd9aelementor-post__t!zzzzzzblohrKd9aez pravky-pri]K-ro_Beb-s a - nre'oa - nlasyiv>de)- Eh0jmensiceozpravkch tag-ruske-roz>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,cSiv>]8oSuo>g,c>g,}n>

g6vky a a melo,c>g6vky a a9"g6vky a a9"g6o tavkch :/-roa a9"g6o tavkch ;_3uo:"g6vkya

ig,ceu6sk/roiy]akch ;rAa6ciskch ;fdgach ;r6iiavkch ;rDiau

ig,ceu6sk/roiy]akch ;rAa6ciskch ;fdgach ;r6iiavkch oz8-rozonrp0ibCo0(ske-rozpravky tag-vecerni6 medveď: pbus Ma6enref(:ra Eiv>dag-ro_ a0eus Ma6enref(l50ereftay tag-ves:krs:ln-te-rozpravky">

35e.ch Lrza .defaultol0tshortcodezp catNoskees"> 35e.ch Lrza .defaultol0tshortcodezp catNoskees"> 35e.ch -rza .defauarskeesyiv>de)- Eh0jmensiceozategosiceozateg-6 ai-ravkph -codezp catNosknt5:u_ aa_lavka ttpsB|a;d3Dde)- Eh0jmensiceozpravkch tag-ruske-roz>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,cSiv>]8rgin: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj 04g,cear: both4: 8pj o_ios"dcd3D5. %20ig,noth4: 8ci: pbus Maodefaultglepj ;k,c>mT;32-7y=)p;32-ď: pbus Ma6en-oblohvky"><7lko.sk/rozpravka-ma05 t">

35. 6ig,ceu6sk/roiv>g,c>g,c>g,c>g,ca 35. 6ig,ceu6sk/roiv>-6 ai-rrarasae5. ta;j 04062)6052162181204062)6052mlo0526 ai-r557 ai"7;j 04062)62v>yto57 ai"7fulltNosketr>yto57 ai"7oved-fot"7fulltNosketr>yto57 ai"7oved-fot"7fulltNosketr>yto57 ai"7oved-fot"7fulltNosketre-nto57a - Eiv>dagful jr(ed-fot"7fulketr>Nos Eiv>dag-r>dah8tNosketr>yto57 ai"7oved-fot"7fulltNosketre-nto57a - Eiv>dagful jr(ed-fot"7fulketr>Nos Eiv>clch ot"7lx}lcky tag-zabavne-rozpravky">

g,c>g,c>gosi>g,c>gkci",c>g kravkafk)5e.ch1d-shruske-rozpravky tag-cueied-fot"7fulltNosketre-nto57a - Eiv>dagful jr(ed-fot"7fulketr>N"-ocIrda -a2{ d-f xfoot"7f-o.p3377"clch ot"7lx}lcky avky ch ;artn.ia .r--nto57a - Eiv>dagful j-oblohvky"\{t"7fulketr>Nos Eiv>clch2--nto57a - Eiv>dag17fu,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g>h77rt65=m56en-oblohvEb-a\>iaI.ss/23 6ig,ceu6sk/roiv>tisk/roiv>tisk/roiv>tisk/roiv>tisk/roiv>tisk/roiv>tisk/roiv>tisk/roiv>top>tisk/roravky"-ock-auch ;r6izpr>g,c>g,c>g,ca 35. 6ig,ceu6sa a9ground_a a9groundig,ceu6sk/roig-r r0lst_evky- dagful j-oblohvky"\{t"7fulketr>Nos Eiv>clch2--nto57a - Eiv>dag17fu,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g>h77rt65=m56en-oblohvEb-a\>iaI.ss/23 6ig,ceu6sk/roiv>tis %20ig,,c>g,ryto575(2f31_title"sb%eaPme g-roc35. 6pra Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,5avka-masa-5'ent 6pra Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,5avka-masa-5'ent 6pra Ma6gap-lltN20ifpd2_tit, Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,zpravvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,zpravvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,zpravvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,zpravvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifpd2_tit,zpravvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifg,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %208ntvky"><7lko.sk/roztNosketre-n"ig,ns=g,d3P>6ignu-c35aslass="eleislepsiandgm4a 6pgapkkeniandgmaa>dag17fu,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. us,ns406ndgmaa>dIrda -a2{ d-.br> 35. 6ig,ceu6sk/roiv> 35. 6ig,ceu60igouu6sk/roiv>yto57 ai"7oved-fot"7fulltNosketr>yto57 a-inlltNojmes<7lko.skb,c>mT;32-7y=)p;32-zvie0g,cahvky"><7lko.skb,c>mT;32-7y=)p;32-zvie0g,cahep;32-zvie0g,cp;3gap-lltN20ifpd2_tk-it,5a11tr>tisk/roiv>tisk/roiv>ti02pg,d3D5. %2 alk/roiv>ti02pg,omT;32-7hvky"><7lko.skb,c>mT;32-7y=)p;32-zvie0g,cahep;32-zvie0g,cp;3gap-lltN20ifpd2_tk-it,5a11tr2-7y=><7lko.skb,c>mT;32--iifpd2_toiv>/ara1tr>ytt ac aug,c>g,c>g,c>g,c>g,}eg,c>g,c>g,c>g,c>g,cSiv>]8oSuo>g,c>g,}n>

6ignu-c35aslass="eleislepsiva9elemyploads,nsa aeitoirdy-ochrany-osobnych-uda;ov/us Ma6en-oblohvky"c)urRds,nsa1tr>ykch ochra6&praure-n"ig,ns=g,d3avkd3Ddsiv>dag-ro_ 4" >g,c>g,A9.nt Ddsivohvktr>ykch ochra6&praure-n"ig,ns=g,d3avkd3Ddsiv>daEiv>clch ot"7lx}lcky tagkd3Dd ,d3aiv>dag-r-najmensich!"kcrip/

daEiv>cpravb5uky ch ;r6izfrk/roivoiv>sk/rl ;lst_ela avky ch ;creen-only"9tagkves;cro\y- dag-r-najmensich!"kc=2l77800,g,A9kgc>g,_blank"4av mcim.skcebook6pd"torl6 a y\ap48f(0p;32d3D5.d5da)37 tag-rozpravky-o-zvibel "pr4rt,zpra3h:}Ma|a5aC406ndgmv c(ao,d"a a c2rr psiandanicky t hentry categ fad"a a cw6 a55000r psiandanicky t hentry categ fad"a a cw6 a55000r psiandanicky t hentryvky-o-znstagramd"a a c2rr psiandanicky psian21)0categ fad"a a cw6 a-au000r -iena a cw6 a-au000r -iena a cw6 a-au000r -iena a cw6 a-au000r -iena a cw6 a-au000r -iena a cwg,cp;3gap-lltN20ifpd2_tk-it,5a11tr>tisk/roiv>tisk/roiv>ti02pg,d}ag-routi02 cw6 a-au-au000r -iena a cw6 a-au0-ei-o"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6a9avkch a ai-iifpvky a Eiv>dagfuaa6a6&praure-n"ig,ns=g,d3avkd3Dd02p0cial-sa1tso1=eroravky"-o- Eiv>dagfuaa6a6&p76 a y\ap48f(0p;32d3D5.d5da)37 tag-rozpravky-o-zvibel "pr4rt,zpra3h:}Ma|a5acw6 a-aicky t hentryvky-o-znstaa-auetrO89© Dopyrt"7f p iv' Ccim.skceboot"7v>daEiv>cpravb5uky ch ;/ hra3hlg6ve - nre'oa - nlasys Eiva9"m:}Mgerrtr>tibeka-masa-a-4t hentryvky-o-znstaa-auetrO89© Dopyrt"7f p iv' Ccim.skceboot"7v>daEiv>cpravb5uky c+N-N8OHS2G>g,c>g,c>gt,5,c>g,c>0ai"7oved-fot"7fulvd5'4visibility:ach taure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "g6vky a-4t hre-n "ved-fot"7fulvd5'4visibility:ach taure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n ts bo5© Dop9var F hre-n "!roGr>g,c>dDonfig = x"a;ajurl":s=g,d3aure-n tsakIoaurpi8ipig,c>admin]/admin- hreoiAp"'"urp2vltor->es0ao_ a - Eiv>dag-io5a_ a - Eiv>dag-ri- E"o tag-ruske-rozpravky tag-vecerni6 medveď: pbus Ma6enref(:ra Eiv>dag-ro_ a0eus Ma6enref(l50ereftay tag-ves:krs:ln-te-rozpravky">

la")17fe8b8tori18n":x"toc_no_headD5. _fsa-atoc o "toc_no_ >er)p;38n"o cl c>g,c>-n >ey.skcebook6pd"torl6 a y\apa 20;3gaD"py.skavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4tp i+sp-nuvest":vkd3c>gt>itest":apa 20;3gaxvkd3c>g a-beh a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6a9avkch a ai-iifpvky a Eiv>dagfuaa6a6&p6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6a9avkch a ai-iifpvky a Eiv>dagfuaa6a6&p6vky a a9"g6vky a a9"g6"><7lkoa Eivre-n 6a9avkch a a ;/ hra3hlg6ve - nreg9"g6vky a a9"g6"><7lkoaD4lreg9t6"><7lkoa Ej"><7lkoaDa3hlg6ve - nreg9"g6vk 6ar - nreg9"g6vk 6ar - nreg9"g6f/?5 vk 6ar - nreg9"g6f/?5>e - nreg9"g6p2N1a aje-n tsakI6]u9i6vk 6ar - n+2vky a aumbla a9"g6"><7lkoakd3c>gd;rn1iifpvky a Eiv>dagfuaa6a6&p6vky a a9"g6vky a a9"g6vky a a9"g6a9avkch a ai-iifpvky a -lmedved-spvkyv>g,c>-n >ey.skcebook%a6&p6g6vkeedveT.skcepvkyg,c>-n >ey.skcebook%a6&p6g6vkeedveT.skcepvkyg,c>-n >ey.skcebook%a6&p6g6vkeedveT.so4oi-iifpvky a &p6g6vkUedve6g6vkeedveT.so4oi-iifpd a9"aedveT.smd vkUek2 "g6vky tag-animaeky aockeky a a9"g6a9avimaekyk%a6&p6g6vkeedveT.skceyje-c>g,caHeyje-c>g,caHeyjePhatshen,caHeu"g6a9 nHeu"g"opravky-o-zvibel 5iskavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4tpu: bx9:"vky pd"torl6 a y\apa 20;3gaD"py.skavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4tp i+sp-nuvest":vkd3c>gt>itest":apa 20;3gaxvkd3c>g a-beh vd5'4visky a-4tpkyg,c>-nPhatshen,caHeu"g6a9 nHeu"g"opravky-o-zvibel 5iskavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4tpu: bx9:"vky pd"torl6 a y\apa 20;3gaD"py.skavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4tp i+sp-nuvest":vkd3c>gt>itest":apa 20;3gaxvkd3c>g a-beh vd5'4visky a-4tpkyg,c>-nPhatshe 20;dvkchik+sp-h5'4viskyaD"=g,u2e3c>glottikavor6btikavord3c>gpU":vkd3c>gt>itest":apa 20;3gaxvk7:vkd3c>gt>itest/plug9"g]/aHehro]/module/pa 20;3A>tlsfor-nPhatshen,caHeu"g6a9 nHeu"g"opravky-o-zvibel 5iskavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4tpu: bx9:"vky pd"torl6 a y\apa 20;3gaD"py.skavorksri18ky a-4t h: bx9:"vky a-4rig,n a ai"o-4ri}}4f31_title"s8ky a-4t h: bx9:"vky a-4rig,n a e0;3A>tlsey p-/aHehro]/module/pa 20;3A>tlsfor-nPhaest":apa 20N20ig4tpavkafkp-2lpravky-o-zvkpSre3D5.fkp-2lp}9:"vky pd 3 tagA>Hehro]/module/pa 20;3A>tlsfor-nPhaest":apa 20N20ig4tpavkafkp-2lpravky-o-zvkpSre3D5.fkp-2lp}9:"vky pd 3 tagA>Hehaavky-o-zvkpS5k-/20N2ad 3 ta/Q=3- MahvkpSwule/pa 20;3aiunPhaea0;3A>tlsfor-nPhaest":apa 20N2a6a6&aest":apa 20N20ig4tpavkafkp-2lpravky-o-zvkpSre3D5.fkp-2lp}9:"vky pd 3 tagA>Hehaavky-o-zvkpS5k-/20N2ad 3 ta/Q=3- MahvkpSwule/pa 20;3aiunPhaea0;3A>tlsfor-nPhaest":apa 20N2a6a6&aeV<:ape7haest"18kygaoTcpgepethaest" bx9:"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vky a-4ri{"vkg6p2on0t__redves"> "o-nPhatshe 20;dvkchik+sp-h5'4viskyaD"=g,u2e3c>glottikavor6btikavord3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 )8la%mhe a%"p3 6k+sla%sv'4visky 3%"p3.8cftla%"p3 e-n la%"py e-n 600ky ap3 est hr:"2.,.13 e-r0 e-n ure-n) 600ear: bo:"vky a-4tp i+sp-nuvest":vkd3c>gt>itest":apa 20;3gaxvkd3c>g a-beh vd5'4v600ky ap3 est hr:"2.,.13 e-r0 e-n ure-n) 600ear: bo:"vky a-4tpphaea0 tag-rozpravkypsich!ar:i Eiv)cglobal_atego_l]/mobo5'4ygap-l_at!ar:i Eiv) 5 20;3ga__tri18ky a-40;3ga__tri18ky a-40;3ga__u"https://www.bamavorksri18ky a-4tlsfor-nP20is"-medvypt p8ky t.k+sksrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod2bM1%D5bM1a%20a%20s Ma%D)%8G%3MbM1Ziano%20s EnlksrogD)%darbM1ZiaekyD)%%28md vlksrodvki_WD)%%l4t h: bx9:: ba 20;3gaD"pn "ucerp__trslg6vuD"=ww.bamavaepravkyg6vuD"=-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+sp-h5'4viskyaD]nt o57a - s Mav8hik "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+sp-h5'4viskyaD]nt o57a - s Mav8hik "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+sp-h5'4viskyaD]nt o57a - s Mav8hik "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e%"p3 e-n la%"p3 e%"p3[8p3 '4viskyaD]nt o57a - se06- jii_Wi-o- se06- ji>g6a9defaultgje-6dhre ji>-beh vd5c-"img\d3D5. %20ig,n{'.r;3ga_img\dd5c-_tvvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifg,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %208ntvky"><7lkoap-ntvk8hik:"208ntvky><7lkoap-p3 a%"p3 e-n lao:ure-ksrtg6vuDzydy-o-z_c-"itvkyt5e/pafd-ntvk8hik:"20 esIorp-lltN20ifg,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %208ntvky"><7lkoap-ntvk8hik:"208ntvky><7lkoap-p3 a%"p3 e-n lao:ure-ksrtg6vuDzydyhold:300'call1ty"dyhold:3)un3A>t(iano%20cxif(iano%20.p-2Pla%wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-nuAkd3Dd02p0cial-sa1tso1=eroravky"-o- Eiv>dagfuaa6a6&p76 a y\ap48f(NF"??o1=erora f(iane-6dhre ji>-beh vd5c-"img\d3D5. %20ig,n{'.r;3ga_img\dd5c-_tvvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifg,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %208ntvky"><7lkoap-ntvk8hik:"208ntvky><7lkoap-p3 a%"p3 e-n lao:ure-ksrtg6vuDzydy-o-z_c-"itvkyt5e/pafd-ntvk8hik:"20 esIorp--shy a>vidsQ=3pMas1ane3pMas1anep-p3 a%>n1aneMas1aneiLa 20;3gaD"pn "ucerp__trslg6vuD"=ww.bamavaepravkyg6vuD"=-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hi%mh4ofbel "pr4;Query+="ky afri{d )8hikbel "p.fn.la%Cey.s+{d )8hvky"-o- re-n la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ gaxvkd3c>g a-beh vbro(quot;size":6,&quo;size&0gln_- 16. Máša a medveď: Doktorka

l4t bhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hi%mh4ofbel "pr41x_x )8hat ns=g, %rs5=e a% )8hik+ gaxvkre: bx9:"bds " > at naisut8la%mRbser4t 5la-b6edvypt p8ky t.k+sksrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLzp8iablksrod-nP20issrii_WioLz-9sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-nuAkd3Dd02p0cial-sa1tso1=eroravky"-o- Eiv>dagfuaa6a6&p76 a y\ap48f(NF"-n -sa131hvky"-o- =3 e-nuAkd3Dd02p0cial-sa1 =3 ela%mh--n la%"p3 e-o ddsut8la%mRbsfcial-sa1 =3n la%"4 a% )8hd3c>g at ns=g,da4t ns=g,da4 aC>=3 ea-sa)i=g,5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"5!v"_ome go av"5a ša ar0ln-takonkca/" > 46. Má .uiit+ gs.length4i<dagfuaa6a6&p76 a y\ap48f(NF"-n -sa131hvky"-o- =3 e-nuAkd3Dd02p0cial-sa1 =3 ela%mh--n la%"p3 e-o ddsut8la%mRbsfcial-sa1 =3n la%"4 a% )8hd3c>g at ns=g,da4t ns=g,da4 aC>=3 ea-sa)i=g,5!v"5!v"5!v"5!v"5!_redvexre"p3ch tag-ruske-rozpravkch tag-ruske-roz>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,c>g,feafkpaS-najmensich taost type- onhlzroz8e >:oc>g,c>g.a/a>

onhl]zprpeSo3peia med SupeSo3a me7a;ajurl":s=g,d3aure-n tsakIoaurpi8ipig,c>admin]/admin- hreoiAp"'"urp2vltoaagfuaa6a6&p7t?i{.% radmin-min- hr ns=l.0a%"p3 ),a%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hi%mh4ofbel "pr41x_x )8hat ns=g, %rs5=e a% )8hik+ gaxvkre: bx9:"bds " > at naisut8la%mRbser4t 5la-b6edvypt p8}6'eď: Doktorka aal)6dg)8hik+piAp"'"urp2l-najmensich taost type- onhlzroz8e >:c ewule- onhd6)8hat n2ofbemT;3ii_WioLzp8iablksrod-nP20iss at ns=ha%"p3 _),a%e a% )8hik+ gaxvkre: bx9:"bds " > ,=,a%e a% )8h:cm) onhlzrort1e a% )8jmenslw% )8jmenso 1M )8jmenslw% )8jmenso 1M )8jme ea-sa)2-[8bik+p=)8jme eag-0id-nha%mhe a% )8hik+ loo4hikMav"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%d=docue a% \apa v>sichuc\0{cue a_oktor=xchild8la%z8e >:ce a% )8 bxofbemT;3a% j48hi%mh4ooad5c-_tvvd5'ent o57a - s Ma 20ig,n Ma6gap-lltN20ifg,d3D5. %20ig,ns=g,d3D5. %208ntvky"><7lkoap-ntvk8hik:"208ntvky><7lkoap-p3 a%"p3 e-n lao:ure-ksrtg6vuDzydy-o-z_c-"itvkyt5e/pafd-ntvk8hik:"20 esIorp--shy a>vidsQ=3pMas1ane3pMas1anep-p3 a%>n1v6k"ub+1n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 e-n "wk+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 )8la%mhe a%"p3 6k+sla%sv'4visky 3%"p3.8cftla%"p3 e-n la%"py e-n 600hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mh1 )8hik+ la%"p3%"p3 e-n '-sla%sv'4visky 3%"p3.8cftla%"p3 e-n la%"py e-n 600hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mh1="1""torl6 a y\apa 20;3 akIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n ts bo5© Dop9var F hre-n "!roGr>g,c>dDonfig = x"a;ajurl":s=g,d3aure-n tsakIoaurg = x" /oaurwk+sg x i_o+sg,ctla%"p3 e-n la%"p3 eyt5e/"p3 )8la%mhe a%"p3 6k+sla%sv'4visky 3%"p3.8cftla%"p3 e-n la%"py e-n 600hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mh1 )8hik+ la%"p3%"p3 e-n '-sla%sv'4visky 3%"p3.8cftla%"p3 e-n la%"py e-n 600hik+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mh1="1""torl6 a y\apau>dDonfiakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n ts bo5© Dop9var F hre-n "!roGr>g,c>dDonfi:for-nPhaest":apa 20N2a6a6&aer2oe/n t/1/ee)28fb5,5f,0cc7e7)cbbd50e5f3308"p3 6% )8hikddsut8la%mRbsfcial-sa1 =3n la%"4 a% )8hd3c>g at ns=g,da4t ns=g,da4 aC>=3 ea-sa)i=g,5!v"5!e/n tapa pt20N2u i=g,5!v"5!e/n tapa pt2ml9&A+-- [acra>ebsite cralikitemV la%"da>en+ la%"p3 )8la%mhe a% )8hik+ la%"p3 )8la%mh1="1""torl6 a y\apau>dDonfiakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n tsakIoaure-n ts bo5© Dop9var F hre-n "!roGr>g,c>dDonfi:for-nPhaest":apa 20N2a6a6&aer2oe/n t/1/ee)28fb5,5f,0cc7e7)cbbd50e5f3308"p3 6% )8hikddsut8la%mRby a-8la%mRby la%mRby a-8la%mRby l- e-np1 =3n la%"4 a% )8hd3c>gutsakIoa3c>gut by WS>gutsakdDonfi:for-nPhaest"8ioLzore:pa 20;3gaxfb5,5f,0Phaestm-bud7oest"8ioLzore:pa 20;3gaxfb5,5f,0Phaestm-bud7oest"8ioLzore:pa 20;3gaxfb5,5f,0Pc>gutsakIoa3c>gut by WS>gutsakdDonfi:fohik+ la%"p yplich!" 7h0jpa pt2--2lpia1tso1=eroravky"-o- Eiv>dagfuaa6a6&p76 a y\ap48f(NF"-n -sa131hvky"-o- =3 e-nuAkd3Dd02p0cial-sa1 =3 ela%mh--n la%"p3 e-o ddsut8la%mRbsfcial-sa1 =3n la%"4 a% )8hd3c>g at ns=g,da4t ns=g,da4 aC>=3 ea-rGkd3D4 at nr - nre7 la131hvky"-o- =3 e-nuAkd3Dd02p0cial-sa1m-0cial-sa1m-0cialhik3795332 -->